ПРАКТИКУМ З ГІСТОЛОГІЇ, ЦИТОЛОГІЇ ТА ЕМБРІОЛОГІЇ - 2016

Розділ 5. СПЕЦІАЛЬНА ГІСТОЛОГІЯ

Нервова система і органи чуттів.

Препарат 75. Спіральний (кортієвий) орган.

Забарвлення: гематоксилін і еозин.

Збільшення: х80.

На препараті вертикальний розріз завитки внутрішнього вуха з завитковою протокою. При малому збільшенні необхідно зорієнтувати завитку верхівкою (вузькою частиною) догори і розіглянути її будову.

Канал завитки обмежений кістковою стінкою. Вісь завитки являє собою кістковий стрижень, по обидва боки якого розташовуються кісткові канали завитки. У кожному каналі на медіальній стінці є спіральна пластинка завитки, від окістя якої вбік відходять базилярна(і) і вестибулярна (2) мембрани. Окістя спіральної пластинки називається лімбом і має відповідно дві частини - верхню, вестибулярну губу, і нижню, барабанну губу. Мембрани розділяють кістковий канал завитки на верхні, присінкові, або вестибулярні, сходи (3), нижні,барабанні, або тимпанальні, сходи (4), а між ними лежить завиткова протока (5). Стінки завиткової протоки утворені: верхня - вестибулярною мембраною, нижня - базилярною пластинкою (мембраною), на якій знаходиться спіральний (кортієвий) орган (6), і зовнішня - судинною смужкою (7). У ділянці основи спіральної кісткової пластинки залягає скупчення біполярних чутливих клітин (перший нейрон слухового шляху) - завитковий (спіральний) ганглій (8).

Далі на великому збільшенні розглядаємо будову спірального органа. Деталі подано схематично на окремому рисунку. Спіральний орган складається з двох видів клітин - рецепторних і підтримуючих, які, у свою чергу, за розташуванням поділяються на зовнішні і внутрішні. їх розділяє тунель (9) - порожнина трикутної форми, обмежена клітинами-стовпами, відповідно, зовнішніми і внутрішніми. Більш латерально від зовнішніх клітин-стовпів бачимо три - п'ять рядів зовнішніх опорних фалангових клітин Дейтерса (10), а над

ними - зовнішні сенсорні волоскові клітини (кохлеоцити) (11). Ще більш латерально лежать зовнішні пограничні клітини Клаудіуса і далі епітелій судинної смужки. Медіально від внутрішніх клітин- стовпів розміщується один ряд внутрішніх фалангових клітин (12). Над ними знаходяться внутрішні кохлеоцити, а далі - епітелій спіральної борозни на спіральній пластинці.

Над спіральним органом нависає покривна мембрана (13), яка має зв’язок з епітелієм вестибулярної губи лімба.

image83

Препарат 75. Спіральний (кортієвий) орган.