ПРАКТИКУМ З ГІСТОЛОГІЇ, ЦИТОЛОГІЇ ТА ЕМБРІОЛОГІЇ - 2016

Розділ 4. ТКАНИНИ

Препарат 60. Безмієлінові нервові волокна.

Забарвлення: гематоксилін і еозин.

Збільшення: х400.

Нервові волокна (1) - це відростки нейронів, оточені гліоцитами. На даному препараті вони мають вигляд вузьких рожевих смужок, по ходу яких розташовані ядра (2) гліоцитів (шванноцитів, нейролемоцитів) овальної форми фіолетового кольору.

Препарат 60. Безмієлінові нервові волокна.