ПРАКТИКУМ З ГІСТОЛОГІЇ, ЦИТОЛОГІЇ ТА ЕМБРІОЛОГІЇ - 2016

Розділ 5. СПЕЦІАЛЬНА ГІСТОЛОГІЯ

Травна система

Препарат 107. Порожня (голодна) кишка.

Забарвлення: гематоксилін i еозин.

Збільшення: х80.

На препараті виявляються оболонки стінки кишки: слизова, підслизовий прошарок, м'язова, серозна.

У слизовій оболонці спостерігаються ворсинки (1) і крипти (2). Шари слизової оболонки: простий стовпчастий епітелій (3), власна пластинка (4) і м'язова пластинки слизової оболонки (5). Клітини епітелію: ентероцити з посмугованою облямівкою, келихоподібні клітини, ендокриноцити (їх неможливо розрізнити без спеціального забарвлення). На відміну від дванадцятипалої, у підслизовому прошарку порожньої (голодної) кишки (6) відсутні залози.

М'язова оболонка (7) складається з двох шарів гладких міоцитів.

Серозна оболонка (8) має типову будову.

Препарат 107. Порожня кишка.