БОТАНІКА З ОСНОВАМИ ГІДРОБОТАНІКИ (ВОДНІ РОСЛИНИ УКРАЇНИ) - Б.Є. Якубенко - 2011

Х. НАСІННІ РОСЛИНИ

Родина Столисникові (Haloragaceae)

Багаторічні водні, болотні або наземні трав’яні рослини з простими, рідше розгалуженими, трубчастими, густо облистсненими стеблами.

Листкорозміщення кільчасте. Листки гребінчасто-пірчастороздільні, з супротивними нитчастими, здебільшого цілокраїми частками. Квітки дрібні, одностатеві (рослини однодомні) і двостатеві, чергові, поодинокі або в кільцях, зібрані у верхівкові переривчасті суцвіття - колоси, що на час цвітіння піднімаються над поверхнею води. Верхівкові квітки у суцвітті тичинкові, середні - двостатеві, нижні - маточкові. Чашолистків і пелюсток по чотири, тичинок чотири-вісім. Завязь нижня, чотирироздільна, приймочок - чотири. Формула квітки: двостатевої - *К4С4А4-8О(4), одностатевих -♀*К4С4С(4), * ♂К4 С4А4-8. Плід кістянкоподібний, розпадається на чотири плодики.

Налічує 7 родів і біля 130 видів, поширених у водах усієї земної кулі й особливо в Австралії. В Україні родина представлена трьома видами одного роду.

Водопериця черговоквіткова (Myriophyllum alterniflorum DС). Багаторічна трав’яна рослина, завдовжки 30-200 см, гідрофіл, анемофіл, барохор, гідрохор. Кореневище плагіотропне, тонке. Стебла тонкі, нерозгалужені, рідше малорозгалужені, світло-зелені, з рідкими бурими бородавочками, густо облистнені. Підводні листки гребінчасто- пірчастороздільні, із волосоподібними, гладенькими, цілокраїми частками, зібраними кільцями по чотири, повітряні приквіткові листки цілісні, чергові. Суцвіття колосоподібне завдовжки 0,5-3 см, до цвітіння поникле, із почергово розміщеними роздільностатевими дрібними квітками. Нижні квітки в суцвітті - маточкові, зібрані кільцями або супротивні, верхні - тичинкові, чергові. Пелюстки рожеві, швидко опадають. У тичинкових квіток пелюстки завдовжки до 2,5 мм, у 5-6 разів довші за чашечку; у маточкових квіток завдовжки біля 0,5 мм. Плід - чотирикістянка, гладенький, завдовжки біля 1,5 мм. Цвіте біля поверхні води в червні-вересні. Частіше розмножується вегетативно, рідше насіннєво.

Надзвичайно рідко трапляється на Поліссі і в Лісостепу. Зростає в оліготроф- них та мезотрофних, прісноводних, стоячих і повільноплинних водах, на глибині 50100 (150) см.

Рис. 141. Водопериця кільчаста

Водопериця кільчаста (Myriophyllum vertillatum L.). Багаторічна трав’яна рослина, завдовжки 10-150 (300) см, анемофіл, барохор, гідрохор (рис. 141). Кореневище плагіотропне, завдовжки до 20 см, з численними додатковими тонкими корінцями. Стебла прості або малорозгалужені, жовтуваті або коричнювато-зелені, ламкі. Листки завдовжки 20-40 см, зібрані в мутовки по (чотири) п’ять-шість, гребінчасто-пірчасті, із нитчастими супротивно розміщеними частками. Приквітки як і листки, гребінчасто-пірчастороздільні, по одному біля кожної квітки. Нижні приквітки - довші за квітки, верхні - дорівнюють їм. Суцвіття колосоподібне, переривчасте, завдовжки 5-16 см. Квітки дрібні, розміщені кільцями по чотири-шість; роздільностатеві та двостатеві, верхні - тичинкові, середні - маточково-тичинкові, нижні - маточкові. Пелюстки верхніх тичинкових і нижніх маточкових квіток білі або зеленуваті, середніх двостатевих - білі або рожеві. Плід кістянкоподібний, завдовжки 2-2,5 мм, заокруглений, гладенький, біля основи з горбочком. Цвіте над поверхнею води, в червні-серпні. Розмножується вегетативно - частинами кореневищ, вегетативних пагонів, здатних до утворення додаткових коренів та туріонами, рідше - насінням.

Рослина є кормом для стеблових нематод (тиленхід), черевоногих молюсків міленіїд, довгоносиків.

Зростає в прісноводних стоячих і повільно плинних водоймах, озерах, річках, на болотах, на глибині 20-150 (200) см, часто утворює зарості. У разі висихання водойм, на вологих місцях, на берегах дає наземні форми. Поширена по всій Україні, крім районів Полинового Степу

Водопериця колосиста (Мугіоркуіїит Брісаїит Ь.). Багаторічна трав’яна, занурена, прикріплена до дна водойми рослина, завдовжки 30-150 (300) см, анемофіл, барохор, гідрохор. Кореневище повзуче, розгалужене, завдовжки до 30 см, утворює в нижніх вузлах білі нитчасті додаткові корені. Стебло прямостояче, округле, гнучке, розгалужене, білувате або світло- зелене, діаметром до 4 мм, густо облистнене. Листки пірчастороздільні завдовжки 15-30 мм, з нитчастими частками. Листкорозміщення кільчасте, по чотири (п’ять) листків у кільці. Суцвіття колосоподібне, завдовжки 3-10 см, полігамне, переривчасте, із розставленими квітками, під час цвітіння піднімається над поверхнею води. Квітки дрібні. Приквіток по три біля кожної квітки: біля верхніх тичинкових квіток - цілісні, коротші за квітки. Пелюстки квіток - блідо-рожеві. Плід кістянкоподібний, горбкуватий; завдовжки 2,5-3 см. Цвіте в червні-серпні.

Рослина містить багато кремнезему, її використовуть для полірування. Є кормом для прісноводних ракоподібних, черевоногих молюсків (ставковиків), бокоплавів, жуків-листоїдів, вузькокрилих молей, риб з родини коропові, нутрій.

Зростає в прісноводних та слабко мінералізованих стоячих і повільноплинних водах, у ставках і озерах, на глибині 25-200 см, інколи утворює густі зарості. Поширена по всій Україні, в Кримській обл. тільки в степових присивашських районах.