БІОХІМІЯ - Підручник - Остапченко Л. І. - 2012

Розділ 6. ОБМІН І ФУНКЦІЇ АМІНОКИСЛОТ. БІОСИНТЕЗ БІЛКА

6.9. Азотовмісні сполуки — похідні амінокислот

Велику роль в організмі людини відіграють азотовмісні сполуки - похідні амінокислот. До них належать гормони надниркових залоз (норадреналін, адреналін), щитоподібної залози (тироксин, трийодтиронін), а також медіатори ЦНС (ацетилхолін, ГАМК тощо), медіатор запалення (гістамін) та інші сполуки.