БІОХІМІЯ - Підручник - Остапченко Л. І. - 2012

Розділ 6. ОБМІН І ФУНКЦІЇ АМІНОКИСЛОТ. БІОСИНТЕЗ БІЛКА

6.3. Перетравлення білків

У харчових продуктах вміст вільних амінокислот дуже малий. Переважна більшість їх входить до складу білків, які гідролізуються в ШКТ під дією ферментів протеаз (пептидгідролаз). Субстратна специфічність цих ферментів полягає в тому, що кожен із них з найбільшою швидкістю розщеплює пептидні зв'язки, утворені певними амінокислотами. Протеази, що гідролізують пептидні зв'язки всередині білкової молекули, належать до групи ендопептидаз. Ферменти, які належать до групи екзопептидаз, гідролізують пептидний зв'язок, утворений кінцевими амінокислотами. Під дією всіх протеаз ШКТ білки їжі розкладаються на окремі амінокислоти, які потім надходять у клітини тканин.