БІОХІМІЯ - Підручник - Остапченко Л. І. - 2012

Розділ 5. БУДОВА, ВЛАСТИВОСТІ Й ФУНКЦІЇ БІЛКІВ

5.5. Особливості функціонування олігомерних білків

Олігомерні білки виявляють властивості, що відсутні в мономер- них білках. Вплив четвертинної структури на функціональні властивості білка можна розглянути, порівнюючи будову й функції двох споріднених гемвмісних білків - міоглобіну та гемоглобіну. Обидва вони мають спільне еволюційне походження, схожу конформацію окремих поліпептидних ланцюгів і схожу функцію (беруть участь у транспорті кисню), але міоглобін - мономерний білок, а гемоглобін - тетрамер. Наявність четвертинної структури в гемоглобіні надає цьому білку властивостей, які відсутні у міоглобіну.