БІОХІМІЯ - Підручник - Остапченко Л. І. - 2012

Розділ 5. БУДОВА, ВЛАСТИВОСТІ Й ФУНКЦІЇ БІЛКІВ

5.3. Формування тривимірної структури білка в клітині

Формування тривимірної структури - один з найважливіших біологічних процесів, тому що від просторової структури білків залежить їхня біологічна функція.

Процес згортання поліпептидного ланцюга в правильну просторову структуру отримав назву фолдинг білка. Індивідуальні білки, продукти одного гена, мають ідентичну амінокислотну послідовність і набувають в однакових умовах клітини однакової конформації та функції. Це положення підтверджується здатністю певних білків після денатурації (унаслідок якої відбувається розрив слабких зв'язків, але не руйнується первинна структура білків) спонтанно відновлювати свою унікальну конформацію та функцію.

Проте в клітині концентрація білків є настільки високою, що існує велика ймовірність взаємодії білків з несформованою конформацією. На їхній поверхні розміщуються гідрофобні радикали, схильні до об'єднання. Тому для багатьох білків з високою молекулярною масою та складною просторовою структурою фолдинг відбувається за участю спеціальної групи білків - шапе- ронів (від фр. shaperon - нянька).