БІОХІМІЯ - Підручник - Остапченко Л. І. - 2012

Розділ 5. БУДОВА, ВЛАСТИВОСТІ Й ФУНКЦІЇ БІЛКІВ

5.2. Структура білків

Пептидні ланцюги містять десятки, сотні й тисячі амінокислотних залишків, з'єднаних міцними пептидними зв'язками. За рахунок внутрішньомолекулярних взаємодій білки утворюють певну просторову структуру, яка має назву "конформація білків". Лінійна послідовність амінокислот у білку містить інформацію про будову третинної просторової структури. Розрізняють чотири рівні організації білків, які називають первинною, вторинною, третинною та четвертинною структурою (рис. 5.3). Існують загальні правила, за якими відбувається формування просторової структури білків.