БІОХІМІЯ - Підручник - Остапченко Л. І. - 2012

Розділ 16. ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ОБМІН

Контрольні запитання

1. Чому АТФ є універсальною хімічною формою енергії?

2. Яка хімічна будова АТФ?

3. Дайте визначення понять "вільна енергія", "окисно-відновний потенціал", їхній взаємозв'язок.

4. Наведіть схему будови дихального ланцюга мітохондрій тварин, комплексів спряження, АТФ-синтази.

5. Назвіть інгібітори дихального ланцюга мітохондрій і місця їхньої дії.

6. Наведіть схему механізму спряження окиснення та фосфорилювання в мітохондріях.

7. Дайте визначення понять "коефіцієнт окисного фосфорилювання", "дихальний контроль".

8. Опишіть процес окисного декарбоксилювання пірувату.

9. Охарактеризуйте гіпоенергенетичні стани.

10. У чому полягає універсальне значення для енергозабезпечення життєдіяльності циклу трикарбонових кислот?

11. Якими метаболічними процесами цикл трикарбонових кислот пов'язаний з окисненням білків, вуглеводів і білків?

12. У чому полягають анаболічні функції циклу трикарбонових кислот?

13. Які реакції циклу трикарбонових кислот пов'язані з утворенням НАДН і ФАДН2? Яке вони мають енергетичне значення?

14. Яка реакція циклу трикарбонових кислот спряжена з реакцією утворення ГТФ? Яким чином ГТФ може перетворюватися в АТФ?

15. Яке значення циклу трикарбонових кислот?

16. Опишіть процес утворення активних форм кисню в дихальному ланцюгу мітохондрій, їх біологічна дія.