БІОХІМІЯ - Підручник - Остапченко Л. І. - 2012

Розділ 16. ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ОБМІН

16.3.Завершальний етап катаболізму — основне джерело донорів водню для ЛПЕ

Вуглеводи, жирні кислоти й більшість амінокислот окиснюються врешті-решт через цикл трикарбонових кислот (цикл цитринової кислоти) до СО2 і Н2О. Перш ніж ці речовини вступають у завершальний етап катаболізму, їхній вуглецевий кістяк перетворюється на двовуглецевий фрагмент у формі ацетил-КоА (рис. 16.13). Саме в цій формі велика частина "паливних" молекул включається в цикл трикарбонових кислот (ЦТК).

Ацетил-КоА утворюється в специфічних реакціях катаболізму жирних кислот і деяких амінокислот. Однак головним його джерелом є піровиноградна кислота, яка утворюється в реакціях катаболізму глюкози й деяких амінокислот.

Перетворення пірувату в ацетил-КоА відбувається за участю ферментів, структурно об'єднаних у піруватдегідрогеназний комплекс (ПДК). Ацетильний залишок - ацетил-КоА - далі окиснюється в ЦТК до СО2 і Н2О. У цих реакціях окиснення беруть участь НАД- і ФАД-залежні дегідрогенази, які постачають електрони та протони в ЛПЕ, по якому вони передаються на О2.

image806

Рис. 16.13. Катаболізм основних харчових речовин:

1-3 - травлення; 4-8 - специфічні шляхи катаболізму; 9-10 - завершальний (загальний шлях) катаболізму;

11 - ЛПЕ; 12 - окисне фосфорилювання