БІОХІМІЯ - Підручник - Остапченко Л. І. - 2012

Розділ 16. ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ОБМІН

16.2.Окисне фосфорилювання АДФ

Електрони завжди прагнуть переходити від електронегативних систем до електропозитивних, тому їхній транспорт по ЛПЕ до кисню супроводжується зниженням вільної енергії.

При порівнянні величин електрохімічних потенціалів переносників електронів (див. табл. 16.2) видно, що зниження вільної енергії відбувається на кожному етапі ЛПЕ, і енергія електронів виділяється порціями.

Разом з тим у дихальному ланцюзі можна виділити три ділянки, в яких перенесення електронів супроводжується відносно великим зниженням вільної енергії. Ці етапи здатні забезпечити енергією синтез АТФ, оскільки кількість вільної енергії, що виділяється, приблизно дорівнює енергії, яка необхідна для синтезу АТФ з АДФ і Фн. Експериментально підтверджено, що процес перенесення електронів по ЛПЕ і синтез АТФ енергетично сполучені.

Перший процес - перенесення електронів від відновлених ко- ферментів НАДН і ФАДН2 через ЛПЕ на кисень - екзергонічний. Наприклад:

image800

Другий процес - фосфорилювання АДФ або синтез АТФ - ендергонічний:

image801

Синтез АТФ з АДФ і Н3РО4 за рахунок енергії перенесення електронів по ЛПЕ називають окисним фосфорилюванням.