БІОХІМІЯ - Підручник - Остапченко Л. І. - 2012

Розділ 2.РОЛЬ ВОДИ, МАКРО- І МІКРОЕЛЕМЕНТІВ У ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗМІВ

Контрольні запитання

1. Константа рівноваги іонізації води, рН і рК розчинів.

2. Гідрофобні макромолекули та їхня взаємодія з водою.

3. Як підбирати буферні системи для біохімічних досліджень?

4. Зв'язана вода. Вода кристалічної решітки й адсорбована вода.

5. За яким принципом елементи в організмах поділяють на макро- і мікроелементи?