БІОХІМІЯ - Підручник - Остапченко Л. І. - 2012

Розділ 12. МЕТАБОЛІЗМ ВУГЛЕВОДІВ

12.1.Катаболічні перетворення вуглеводів

12.1.5.Фосфокетолазний шлях

Модифікацією пентозофосфатного шляху є фосфокетолазний шлях, на якому проміжний метаболіт рибулозо-5-фосфат ізомеризується в ксилозо-5-фосфат, що в подальшому розщеплюється на гліцеральдегід-3-фосфат і ацетилфосфат. Перша з цих сполук перетворюється в піруват, як при гліколізі, а друга - в ацетат із одночасним фосфорилюванням АДФ (тобто утворенням АТФ) або відновлюється до етанолу, як при спиртовому бродінні (рис. 12.10).

image662

Рис. 12.10. Фосфокетолазний шлях розщеплення глюкозо-6-фосфату:

1 - глюкозо-6-фосфатдегідрогеназа, 2 - глюконолактоназа,

3 - фосфоглюконатдегідрогеназа (декабоксилювальна), 4 - епімераза, 5 - фосфокетолаза,

6 - фосфотрансацетилаза, 7 - ацетальдегіддегідрогеназа, 8 - алкогольдегідрогеназа, 9 – ацетаткіназа