БІОХІМІЯ - Підручник - Остапченко Л. І. - 2012

Розділ 9.НУКЛЕЇНОВІ КИСЛОТИ

Контрольні запитання

1. Які фізико-хімічні властивості характерні для нуклеїнових кислот?

2. Яка різниця в хімічному складі молекул ДНК та РНК?

3. Яка сутність принципу комплементарності в будові й біосинтезі нуклеїнових кислот?

4. Які зв'язки та взаємодії забезпечують регулярність звивання двоспіральної молекули ДНК?

5. Які особливості структури й значення матричної, рибосомної та транспортної РНК?