БІОХІМІЯ - Підручник - Остапченко Л. І. - 2012

Розділ 9.НУКЛЕЇНОВІ КИСЛОТИ

9.5. Структура й функції рибонуклеїнових кислот

9.5.2.Біологічні функції РНК

Молекули РНК містяться як в ядрі, так і в цитоплазмі. Вміст РНК у будь-яких клітинах у 5-10 разів перевищує вміст ДНК. Основа роль РНК полягає в трансляції генетичної інформації з утворенням білків. Проте молекули РНК беруть участь і в здійсненні деяких спеціалізованих ендонуклеазних функцій, які, можливо, регулюють різні етапи експресії генів. Молекулами РНК представлені геноми деяких вірусів (ретровірусів і безліч вірусів тварин, рослин, комах з одно- та дволанцюговим геномом).

До молекул РНК, які безпосередньо беруть участь у процесі біосинтезу білка, відносять: матричні РНК (мРНК) - виконують функції носія генетичної інформації про послідовність амінокислот під час трансляції; рибосомні РНК (рРНК) - виконують роль структурних компонентів рибосом, органел, які забезпечують матричний синтез білків; адапторні молекули транспортних РНК (тРНК) беруть участь у трансляції інформації мРНК у послідовність амінокислот у білках, інакше - тРНК реалізують кодову відповідність між амінокислотами та відповідними їм кодонами мРНК.

Крім наведених основних типів РНК, клітини містять також багато інших (табл. 9.4). Серед таких є гетерогенні ядерні РНК (гяРНК), які в ядрі піддаються процесингу (дозріванню) і транспортуються в цитоплазму у формі дозрілих мРНК.

Усі еукаріотичні клітини містять у великій кількості дискретні, висококонсервативні, невеликі та стабільні молекули РНК, більшість із яких присутні у вигляді рибонуклеопротеїнових часток і локалізуються в ядрі, цитоплазмі або одночасно в обох компарт- ментах. Серед таких відомі:

• малі ядерні РНК (мяРНК) - локалізовані в ядрі у вигляді рибонуклеопротеїнових часток і беруть участь у процесингу мРНК-транскриптів, розщепленні поліцистронних мРНК, підтримці цілісності теломер та регуляції транскрипції;

• малі цитоплазматичні РНК (мцРНК) - різні за походженням молекули, які функціонують у цитоплазмі, беруть участь у системі контролю активності генів в еукаріотичних клітинах (РНК-інтерференція);

• малі інтерферуючі РНК (міРНК) - утворюються з протяжних дволанцюгових ділянок РНК і здійснюють деградацію мРНК і / або модифікацію хроматину;

• мікро-РНК - утворюються з великих первинних траскриптів, які мають частково комплементарні ділянки (інвертовані повтори), завдяки яким формується велика кількість шпилькових структур; мікро-РНК викликають трансляційну репресію або деградацію мРНК;

Таблиця 9.4

Характеристика різних типів РНК

Тип РНК

Кількість різних видів у клітинах

Кількість нуклеотидів

Поширеність*

тРНК

80-100

75-90

П, Е

5S рРНК

1-2

120

- ” -

5, 8S рРНК

1

155

Е

16S рРНК

- ” -

1600

П

23S рРНК

- ” -

3200

- ” -

18S рРНК

- ” -

1900

Е

28S рРНК

- ” -

5000

- ” -

мРНК

тисячі

варіює

П, Е

гяРНК

- ” -

- ” -

Е

мцРНК

десятки

90-330

П, Е

мяРНК

- " -

58-220

Е

* П - прокаріоти, Е - еукаріоти.