БІОХІМІЯ - Підручник - Остапченко Л. І. - 2012

Розділ 9.НУКЛЕЇНОВІ КИСЛОТИ

9.4.Структура нуклеїнових кислот

9.4.3.ДНК мітохондрій

Характерною рисою еукаріотів є те, що частина генетичної інформації у них пов'язана з молекулами, розташованими поза ядерними хромосомами. Саме мітохондрії, на відміну від інших органел еукаріотичних клітин, містять власну ДНК, яка відрізняється від ядерної молекулярною масою та нуклеотидним складом. Переважно мітохондріальна ДНК представлена замкнутою кільцевою надспіралізованою дволанцюговою молекулою.

У людини мітохондріальна ДНК складається з 16569 пар нуклеотидів, і кодує 2 рибосомні РНК, 22 різні транспортні РНК і 13 білків. Той факт, що всього 22 тРНК достатньо для впізнавання всіх 64 кодонів, говорить про те, що одна молекула тРНК упізнає відразу 4 кодони, тоді як для звичайних рибосом їх має бути не менше 32. Указана зміна мітохондріального генетичного кодону зменшує значимість третього нуклеотиду в кодоні, унаслідок чого потрібна менша кількість тРНК.

Геном мітохондрій людини кодує синтез невеликої кількості білків. Це сім субодиниць комплексу, який окиснює НАДН (60 % генів), дві субодиниці АТФ-синтетази, три субодиниці цитохромоксидази та одна субодиниця убіхінол-цитохром-с-редуктази (цитохром в). Усі інші білки - переносники електронів, мітохондріальні транслокази, компоненти транспорту білків у мітохондрії, фактори, необхідні для транскрипції, трансляції та реплікації мітохондріальної ДНК - кодує ядерний геном.

Переважна більшість молекул ДНК дволанцюгові. Проте геном деяких вірусів бактерій, рослин і тварин представлений ковалентно замкнутими кільцями, які складаються з одного ланцюга. Прикладом є ДНК бактеріофагів М1З, 0Х174, парвовіруси тварин і рослин.