БІОХІМІЯ - Підручник - Остапченко Л. І. - 2012

Розділ 9.НУКЛЕЇНОВІ КИСЛОТИ

9.4.Структура нуклеїнових кислот

9.4.1.Первинна структура нуклеїнових кислот

Під первинною структурою нуклеїнових кислот розуміють послідовність розміщення нуклеотидів у полінуклеотидному ланцюзі РНК і ДНК. Мономери в молекулах нуклеїнових кислот сполучені складноефірним зв'язком, утвореним фосфатним залишком одного мононуклеотиду і 3'-ОН групою пентозного залишку іншого мононуклеотиду (3', 5'-фосфодіефірний зв'язок). Молекули нуклеїнових кислот усіх типів живих організмів - полімери, які не мають розгалужень.

Кінці полінуклеотиду різняться за структурою: на одному з них міститься вільна фосфатна група (5' кінець), на іншому - вільна 3'-ОН група (3' кінець). У зв'язку з цим полінуклеотидні ланцюги є полярними й мають певну спрямованість 5' → 3' (рис. 9.5).

Первинна структура ДНК і РНК різниться: 1) пентозним залишком - до складу нуклеотидів ДНК входить залишок 2'-дезоксирибози, а в РНК - рибози. До речі, наявність гідроксильної групи у С-2' рибози робить ланцюг молекули РНК нестабільним у слабко- лужному середовищі, тоді як структура ДНК при цьому не змінюється; 2) за складом піримідинових основ: у ДНК міститься піримідин тимін (5-метилурацил), а в РНК - піримідин урацил (замість тиміну); 3) первинна структура ДНК і РНК різняться наявністю деяких мінорних нуклеотидів.

Різні нуклеїнові кислоти відрізняються одна від одної кількістю мононуклеотидних залишків у молекулі, нуклеотидним складом і порядком чергування нуклеотидних залишків (фактично азотистих основ, оскільки пентозофосфатна частина в усіх мономерів однакова). Якісне співвідношення й послідовність нуклеотидів уздовж ланцюгів нуклеїнових кислот визначає їхню унікальну структуру та функціональну індивідуальність молекул ДНК і РНК.

Первинна структура нуклеїнових кислот визначає вищі рівні їхньої організації - вторинний та третинний.