БІОХІМІЯ - Підручник - Остапченко Л. І. - 2012

Розділ 7. ЕНЗИМОЛОГІЯ

7.7. Регуляція метаболічних процесів

Жива клітина - відкрита система, що постійно обмінюється із зовнішнім середовищем речовинами та енергією: до неї надходять поживні речовини, які піддаються перетворенням і використовуються як будівельний і енергетичний матеріал, з клітини виводяться кінцеві продукти метаболізму. У багатоклітинному організмі клітина реагує не тільки на зміну навколишнього середовища, але й на функціональну активність сусідніх клітин. При цьому вона прагне зберегти незмінним свій внутрішній вміст. Цей стан називають стаціонарним, або клітинним, гомеостазом.

У клітині постійно відбувається велика кількість різноманітних хімічних реакцій, які формують метаболічні шляхи - послідовні перетворення одних сполук на інші. Метаболізм - сукупність усіх метаболічних шляхів, що є в клітинах організму. Серед усіх них виділяють протилежно направлені процеси: катаболізм і анаболізм. Катаболізм - розклад складних речовин до простих із вивільненням енергії. Анаболізм - синтез із простих речовин більш складних. Метаболічні шляхи узгоджені між собою за місцем, часом та інтенсивністю проходження. Ця узгодженість перебігу всіх процесів забезпечується складними і різноманітними механізмами регуляції.