БІОХІМІЯ - Підручник - Остапченко Л. І. - 2012

Розділ 7. ЕНЗИМОЛОГІЯ

7.1. Загальна характеристика ферментів як біологічних каталізаторів

Ферменти, як було встановлено ще в 1922 р., є білками. їхня роль унікальна: вони збільшують швидкість перебігу хімічної реакції, але при цьому не використовуються. У 1926 р. був уперше очищений і виділений фермент уреаза, який каталізує реакції розщеплення сечовини до аміаку й діоксиду вуглецю. Нині в кристалічному вигляді отримано сотні різних ферментів, розшифровано їхні амінокислотні послідовності, вивчається їхня роль у метаболічних перетвореннях.

Біокаталізаторами можуть виступати й небілкові сполуки. Скажімо, деякі типи РНК викликають гідроліз фосфодіефірних зв'язків нуклеїнових кислот. Такі молекули РНК з каталітичною активністю називають рибозимами, однак їхній внесок у хімічне перетворення сполук набагато менший, ніж ферментів.

Оскільки ферменти - білкові молекули, їм притаманні всі властивості, характерні для білків. Разом з тим вони мають особливості будови, що характеризують їх як каталізатори. Розглянемо основні властивості ферментів як біологічних каталізаторів.