БІОХІМІЯ - Підручник - Остапченко Л. І. - 2012

Розділ 6. ОБМІН І ФУНКЦІЇ АМІНОКИСЛОТ. БІОСИНТЕЗ БІЛКА

Контрольні запитання

1. Які ферменти шлунково-кишкового тракту беруть участь у перетравленні білків?

2. Чому протеази синтезуються у вигляді проферментів? Охарактеризуйте механізми активації протеолітичних ферментів.

3. У чому полягає токсична дія аміаку? Які шляхи виведення N2 з організмів різної організації ви знаєте?

4. Напишіть послідовність реакцій орнітинового циклу, укажіть назву ферментів і локалізацію процесів у клітині.

5. Які речовини, що утворюються під час катаболізму безазотистих залишків амінокислот, є субстратами загальних метаболічних шляхів.

6. Перерахуйте етапи, з яких складається процес біосинтезу білка, та назвіть основні компоненти білоксинтезуючих систем.

7. Назвіть основні властивості генетичного коду.

8. Яким чином відбувається активація амінокислоти?

9. Порівняйте системи ініціації, елонгації та термінації у про- та еукаріотів.

10. Опишіть механізми регуляції синтезу білка.