ЕКОЛОГІЧНА БІОХІМІЯ - Навчальний посібник - В. М. Ісаєнко 2005

Розділ 11. ЕКОЛОГІЧНА БІОХІМІЯ І БІОТЕХНОЛОГІЯ

Біотехнологія в загальному розумінні — це використання в промисловості біологічних систем або процесів. В її основу покладено унікальну здатність біологічних систем до каталізу широкого спектра хімічних реакцій та впізнавання інших біологічних систем або визначення хімічних сполук. Тож біотехнологію можна визначити як технічну біохімію.

Для біотехнології екологічна біохімія сприяє розумінню біологічного значення існування метаболітів та інших біологічно активних речовин, що є одним з об'єктів біотехнології.

Біотехнологія — міждисциплінарна наука. Вона тісно пов’язана з біохімічними, генетичними, мікробіологічними, хімічними, фізичними технологіями, отриманням харчових продуктів тощо. У загальному вигляді її зв’язок з іншими галузями науки, які розвивають біотехнологію, подано в табл. 11.1.

Таблиця 11.1

ГАЛУЗІ НАУКИ, В ЯКИХ ОТРИМАНІ НОВІ РЕЗУЛЬТАТИ, ВАЖЛИВІ ДЛЯ РОЗВИТКУ БІОТЕХНОЛОГІЇ

Галузь науки

Основні результати для розвитку біотехнології

Генетична інженерія

Технологія рекомбінованих ДНК

Біокаталіз

Ферменти (виділення, імобілізацїя, стабілізація)

Імунологія

Моноклональні антитіла

Технологія ферментації

Перероблення відходів

Біоелекгрохімія

Зв’язок між електричними й хімічними процесами в біосистемах

Екологічна біохімія

Пошук біохімічних способів утворення біологічно активних речовин