ЕКОЛОГІЧНА БІОХІМІЯ - Навчальний посібник - В. М. Ісаєнко 2005

Розділ І. ВІРУСНІ ІНФЕКЦІЇ ТА РЕАКЦІЯ НА НИХ ОРГАНІЗМІВ (загальні уявлення)

1.2.  Віруси грибів

Гриби інфікуються різноманітними вірусами. Деякі з грибів є переносниками вірусів інших організмів, зокрема рослин.

Серед базидіоміцетів шапкові гриби уражаються вірусною інфекцією, яка спричиняє захворювання, відомі під різними назвами: водяниста ніжка, побуріння, фундулюс тощо.

Спорофори інфікованих вірусами грибів дрібні, мають спотворену форму і залежно від вологості середовища зморшкуваті або водянисті. Міцелій здорового гриба характеризується інтенсивним ростом, він білий і пухнастий, має короткі радіально розміщені нитки. Водночас міцелій інфікованого гриба росте повільно, має коричневу бархатисту поверхню без променеподібних ниток.

Інфікування грибів може відбуватися по-різному. Так, наприклад, за штучного вирощування печериць Agaricus bisporus віруси поширюються із зараженими міцелієм, спорами. Можливе передавання вірусів цих ірибів комахами (зокрема, мухами Megaselia halterata тощо).

Екстракти інфікованих шапкових грибів містять віруси кількох типів: бацилоподібні діаметром 19 нм і завдовжки 50 нм; сферичні діаметром 25 нм і 34 нм, які виявлено у вільному стані в цитоплазмі або зв’язаному з мембранами вакуолей міцелію. У цитоплазмі спор знайдено лише віруси діаметром 34 нм.

Ізометричні віруси діаметром 28 нм знайдено в екстрактах спорофітів Laccaria toccata, які викликають трансмісивне захворювання. У культурах іржастого іриба Puccinia graminis tritica, які гинули від інфекції, виявлено ізометричні віруси діаметром 40 нм. Такі самі віруси знайдено в шорах Uromyces phaseoli та Cronartium ribicola. У культурі Schizophyllum commune виявлено ізометричні віруси діаметром 130 нм.

Інші гриби також інфікуються вірусами. Так, у аскоміцета Gacumannomyces graminis знайдено віруси, що викликають офіоболез пшениці та ячменю. Якщо ці сільськогосподарські культури вирощувати кожного року на тих самих полях, то ступінь ураження офіоболезом зростає протягом 3 — 5 років. З’ясовано, що зниження ураження офіоболезом корелює зі зменшенням вмісту в клітинах гриба ізометричних вірусів діаметром 28 нм.

У клітинах гриба Saccaharomyces cerevisiae, що продукує токсини білкової природи, виявлено віруси діаметром 30 нм, до складу яких входять два фрагменти дволанцюгової РНК з молекулярними масами 2,5 • 106 і 1,4 • 106 Да. Синтез токсину контролює РНК з молекулярною масою 1,4 • 106Да.

З конідій гриба Sphaerotheca lanestris виділено віруси, що спричиняють борошнисту росу дуба, а гриба Eiysiphe graminis—ячменю.

У сапрофітних грибах Thraustochytrium знайдено відносно великі ізометричні віруси, що нагадують вірус герпесу. Дрібніші ізометричні та іридоподібні віруси виявлено у гриба Labyrinthomyxa marina.

У гриба Penicillhim stoloniferum, який належить до дейтероміцетів, виявлено віруси двох типів — діаметром 34 нм і 40—45 нм. Віруси першого типу складаються з кількох компонентів. Вони можуть не містити РНК або мати одно- та дволанцюгові РНК окремо чи в суміші. Інфіковані культури грибів характеризуються вповільненим нерівномірним ростом. Віруси передаються по анастамозах між гіфами.

В інфікованій клітині Реnісіllium chrysogenum знайдено ізометричні віруси діаметром 40 нм, що перебувають у вільному стані в цитоплазмі або у вакуолях. Вони містять дволанцюгову РНК, що складається з трьох фрагментів. Ізометричні віруси виявлено в грибах Mycogone emicosa, що викликає у печериць захворювання під назвою «волога пухирчастість», а також патогенного для рису гриба Piricularia oryzae.

Інфікування вірусами нижчих і вищих грибів далеко не вичерпує наведені приклади.