ЗООЛОГІЯ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК - Є. О. Неведомська - 2013

ЛЕКЦІЯ 12. ТИП ЧЛЕНИСТОНОГІ (Arthropoda)

План

1. Загальна характеристика типу Членистоногі (Arthropoda).

2. Клас Ракоподібні (Branchiata, або Crustacea).

3. Клас Павукоподібні (Arachnida).

4. Клас Комахи (Insecta).

Основні поняття: гетерономність, сегменти, тагми, голова, груди, головогруди, черевце, кутикула, хітин, зовнішній скелет, линька, посмугована мускулатура, змішана порожнина тіла (мік- соцель), гемолімфа, остії, метанефридії (мальпігієві судини), фасеточні очі, оматидії, мозаїчне зображення, прості очі, гермафродити, статевий диморфізм, партеногенез, прямий розвиток, метаморфоз, карцинологія, карапакс, антени, антенули, арахнологія, хеліцери, педипальпи, ентомологія, феромони, атрактанти, сенсили, фототаксиси, термотаксиси, гідротаксиси, геотаксиси, безумовні рефлекси, умовні рефлекси, інстинкти.