ЗООЛОГІЯ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК - Є. О. Неведомська - 2013

ЛЕКЦІЯ 11. ТИП МОЛЮСКИ, або М'ЯКУНИ (Mollusca)

Питання для самоперевірки

1. Дайте загальну характеристику типу Молюски, або М’якуни (Mollusca).

2. Встановіть прогресивні ознаки молюсків.

3. Охарактеризуйте класи: Двостулкові (Bivalvia), Черевоногі (Gastropoda), Головоногі (Cephalopoda) .

4. Порівняйте черевоногі, двостулкові та головоногі молюски. Визначте спільні та відмінні ознаки.