ЗООЛОГІЯ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК - Є. О. Неведомська - 2013

ЛЕКЦІЯ 1. РІЗНОМАНІТНІСТЬ ОРГАНІЧНОГО СВІТУ

Рекомендована література

1. Бровдій В.М., Ільєнко К.П., Пархоменко О.В. Проблеми еволюції організмів / За ред. В.М. Бровдія. — К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2004. — 96 с.

2. Дербенева А.Г., Шаламов Р.В. Общая биология / Под ред. П.А. Калимана. — X.: Мир детства, 1997. — 280 с.

3. Майр 3. Принципи зоологической систематики. — М.: Мир, 1971. — 454 с.

4. Мир дикой природи: В 16-ти томах. — М.: Росмэн, 1997.

5. Мир живой природи. — М.: Мир, 1984. — 264 с.

6. Molecular Systematics (second edition) / Hillis D.M., Moritz C., Mable B.K. (eds.). — Sunderland: Sinauer Associates Inc., 1996. — 655 p.

7. Охорона природи / В.М. Бровдій, Н.В. Вадзюк, А.Д. Гончар та ін.; За ред. В.М. Бровдія. — К.: Генеза, 1997. — 152 с.

8. Шарова Η. X. Зоология беспозвоночних: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений. — М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002. — 592 с.