ЗООЛОГІЯ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК - Є. О. Неведомська - 2013

ЛЕКЦІЯ 1. РІЗНОМАНІТНІСТЬ ОРГАНІЧНОГО СВІТУ

Цікаво знати, що

- Органічний світ суші у видовому відношенні більш різноманітний, ніж органічний світ водного середовища. Якщо кількість видів сухопутних тварин складає 93%, то водних — лише 7%. Наведені цифри свідчать про те, що можливості для видоутворення на суші були більш сприятливі, ніж у водному середовищі.

З історії науки

- Термін «біологія» запропонував відомий французький натураліст Жан Батіст Ламарк у 1802 році.

- Визначення біосфери як особливої оболонки Землі та її назва були запропоновані відомим австрійським геологом Е. Зюссом у його праці з геології Альп. Детально розробив вчення про біосферу український вчений В.І. Вернадський — перший президент Української Академії наук.

- Аристотель (384-322 рр. до н. е.) з міста Стагира, був учнем видатного афінського філософа Платона, друга та учня Сократа. Аристотель був переконаний, що Земля — це куля. Доводив це появою кораблів із-за горизонту та виглядом місячних затемнень. Одночасно доводив також і кулеподібність Місяця. Аристотель заклав основи логіки, психології, етики, естетики, фізики, біології, астрономії, тому його вважають основоположником природознавчих наук. Згідно з його поглядами світ живих істот стали розділяти на тваринний та рослинний. Спостерігаючи за відповідністю морфо-фізіологічних особливостей організмів умовам навколишнього середовища, Аристотель дійшов висновку, що вона (відповідність) не може бути випадковою і вважав, що, мабуть, існує загальна доцільність у взаємодії природних об’єктів та явищ і що вона наперед визначена довічною цільовою причиною.

Зі світу науки

- Архебактерії (від грецьк. archaios — древній, bakterion — паличка) — найменш вивчене царство клітинних організмів. Вони вважаються найпримітивнішою групою на нашій планеті. Всі вони є облігатними гетеротрофами, позбавлені пептидогліканових (муреїнових) клітинних покривів, які притаманні більшості еубактерій. У генетичному матеріалі архебактерій є послідовності, котрі багато разів повторюються, а в генах — ділянки, які не кодують білок (інтрони), що характерно для еукаріот. Реплікація, транскрипція та трансляція в архебактерій та еукаріот дуже схожі. Архебактерії здатні до фіксації молекулярного азоту, проте не здатні засвоювати складні органічні речовини, оскільки не мають гідролітичних екзоферментів. Тому серед архебактерій немає паразитичних та патогенних видів.

- На рибі і м’ясі інколи з’являється велика кількість нешкідливих бактерій, які виділяють зеленувато-блакитне світло. Німецький вчений Е.Дюбуа-Реймон розводив колонії бактерій, які світились, в чашках з поживним середовищем (агаром). Він спромігся за допомогою цих бактерій освітити велику кімнату світлом, подібним до яскравого місячного. Вечорами при цьому світлі можна було читати.

- Надзвичайна витривалість ціанобактерії привернула увагу екзобіологів: зокрема, в США з початку 60-х років ряд лабораторій (наприклад, «Jet Propulsion Laboratory» в Каліфорнії) розробляють методики та ведуть селекцію штамів ціанобактерій, придатних розмножуватись у позаземних умовах, зокрема, на Марсі.