ЗООЛОГІЯ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК - Є. О. Неведомська - 2013

ЛЕКЦІЯ 8. ТИП ПЛОСКІ ЧЕРВИ (Plathelmintes)

1.Загальна характеристика типу Плоскі черви

Тип Плоскі черви дістав свою назву від форми тіла тварин, що складають цей тип. Відомо більше 15 000 видів, серед яких є морські, прісноводні, грунтові, наземні та паразити людини і тварин. Останніх найбільше серед плоских червів. Розвиток типу відбувався за двома напрямами. Одна частина представників типу еволюціонувала, виробляючи пристосування до різноманітних умов існування в навколишньому середовищі. Цю групу об’єднують у клас Війчастих червів. Інша частина пішла шляхом загальної дегенерації у зв’язку з переходом до паразитичного способу життя (класи: Сисуни, Стьожкові черви).

Прогресивні риси типу Плоскі черви:

1) виникнення третього зародкового листка — мезодерми як джерела формування нових органів і систем. Серед них важливе місце належить м’язовій системі, що зумовила можливість активно пересуватися по твердому субстрату й у майбутньому — освоювати суходіл;

2) диференціювання клітин на велику кількість функціональних типів (епітеліальні, м’язові, залозисті);

3) білатеральна (двостороння) симетрія тіла, яка дозволяє не тільки плавати, але й повзати по субстрату;

4) поява черевного (вентрального) і спинного (дорсального) боків тіла; тіло сплюснуте у спинно-черевному (дорсально-вентральному) напрямі, плоске, суцільне;

5) покриви являють собою шкірно-м’язовий мішок, який складається з одношарового епітелію та розташованих під ним кількох шарів м’язів; під час скорочення м’язів тіло вкорочується або видовжується;

6) виникнення центральної нервової системи, утвореної з бічних нервових стовбурів, з’єднаних між собою численними кільцевими перемичками, і концентрація нервових елементів на передньому кінці тіла (парний головний, або мозковий, ганглій);

7) поява переднього кінця тіла з комплексом органів чуття: зору (очі), нюху (хеморецептори), дотику (шкірні сенсили), рівноваги (ста- тоцисти); паразитичні плоскі черви не мають органів зору та рівноваги; керує діяльністю органів чуття головний, або мозковий, ганглій;

8) утворення травної системи, що включає передній (ектодермального походження) і середній (ентодермального походження) відділи, які забезпечують травлення у порожнині травного каналу (порожнинне травлення);

9) поява видільної системи, утвореної з протонефридіїв (від грецьк. protos — перший, nephros — нирка); протонефридії — це розгалужені канальці, що закінчуються у паренхімі зірчастою клітиною з пучком війок; продукти обміну речовин надходять у клітину, а війки гонять їх у канальці, що зливаються у непарний або парний основні канали і відкриваються назовні одним або двома отворами;

10) формування постійних статевих залоз та їхніх придатків — статевої системи;

11) порожнина тіла відсутня, внутрішні органи оточені пухкою сполучною тканиною мезодермального походження — паренхімою, що виконує різноманітні функції: запасання поживних речовин, їхній транспорт та виведення продуктів обміну.

Дихальної та кровоносної системи у плоских червів немає. Кисень поглинається усією поверхнею тіла.

За незначним винятком плоскі черви є гермафродитами, тобто істотами, у яких в одному організмі розвиваються чоловічі (сім’яники) і жіночі (яєчники) статеві органи. Запліднення внутрішнє. Воно може бути перехресним (тобто між двома різними особинами) або відбувається самозапліднення (в однієї особини). У більшості вільноживучих плоских червів розвиток прямий. Паразитичні форми мають непрямий розвиток, у процесі якого личинка зазнає значних перетворень; для них характерні складні життєві цикли.