ЗООЛОГІЯ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК - Є. О. Неведомська - 2013

ЛЕКЦІЯ 7. ПІДЦАРСТВО БАГАТОКЛІТИННІ (Metazoa).ТИП КИШКОВОПОРОЖНИННІ (Cnidaria, або Coelenterata)

Питання для самоперевірки

1. Дайте загальну характеристику підцарства Багатоклітинні.

2. У чому полягають особливості типу Кишковопорожнинні?

3. Охарактеризуйте основні класи кишковопорожнинних.

4. У чому полягають риси ускладнення кишковопорожнинних порівняно з найпростішими?

5. Встановіть значення кишковопорожнинних у природі та житті людини.