ЗООЛОГІЯ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК - Є. О. Неведомська - 2013

ЛЕКЦІЯ 7. ПІДЦАРСТВО БАГАТОКЛІТИННІ (Metazoa).ТИП КИШКОВОПОРОЖНИННІ (Cnidaria, або Coelenterata)

2.Загальна характеристика типу Кишковопорожнинні (Cnidaria або Coenterata)

Представники типу Кишковопорожнинні (медузи, актинії, гідри) — найнижче організовані серед багатоклітинних тварин.

До типу Кишковопорожнинних належить 10 тис. видів, що ведуть виключно водний і переважно морський спосіб життя. Серед них трапляються форми, які вільно плавають, сидять, прикріплені до дна або до підводних предметів. Багатьом кишковопорожнинним властиве яскраве забарвлення. Це у поєднанні із своєрідною формою надає їм особливої краси.

У кишковопорожнинних можна виокремити такі особливості:

1) багатоклітинність;

2) відсутність справжніх органів і систем органів, а є лише поліфункціональні пласти — епідерма та гастродерма; вони утворюються відповідно з двох зародкових листків: зовнішнього — ектодерми і внутрішнього — ентодерми; між ними формується середній шар —

мезоглея (від грецьк. mesos — середній, glia — клей), який майже позбавлений клітин;

3) радіальна (променева) симетрія тіла, коли через поздовжню вісь тіла можна провести кілька уявних площин, які поділяють його на кілька однакових частин; така симетрія пов’язана з водним, прикріпленим і плаваючим способом життя;

4) диференціювання клітин на низку спеціалізованих клітинних типів (епітеліально-м’язові, жалкі, нервові, травні, залозисті, проміжні);

5) виникнення нервової системи, що утворена з окремих клітин, які з’єднані між собою відростками; таку нервову систему називають дифузною;

6) поява внутрішньопорожнинного травлення;

7) більшості представників типу властиві життєві форми: медуза і поліп (рис. 19);

✵ медузи — поодинокі, вільно плаваючі організми, їхнє тіло має форму парасольки, або дзвона, із щупальцями по краях;

✵ поліпи ведуть нерухомий або малорухомий спосіб життя; часто утворюють колонії; їхнє тіло циліндричної форми, на верхньому кінці розташований рот, оточений щупальцями;

Рис. 19. Схема будови медузи (А) і поліпа (Б) (за Догелем, 1981):

1 — ектодерма; 2 — ентодерма; 3 — мезоглея.

8) розміри варіюють від кількох міліметрів до кількох метрів; так, медуза ціанея має парасольку до двох метрів у діаметрі, а щупальця — до трьох метрів завдовжки.

Тип Кишковопорожнинні поділяється на три класи:

✵ клас Гідроїдні (Hydrozoa);

✵ клас Сцифоїдні, або Сцифомедузи (Scyphozoa)

✵ клас Коралові поліпи (Anthozoa).