ЗООЛОГІЯ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК - Є. О. Неведомська - 2013

ЛЕКЦІЯ 7. ПІДЦАРСТВО БАГАТОКЛІТИННІ (Metazoa).ТИП КИШКОВОПОРОЖНИННІ (Cnidaria, або Coelenterata)

План

1. Загальна характеристика підцарства Багатоклітинні.

2. Загальна характеристика типу Кишковопорожнинні.

3. Характеристика основних класів Кишковопорожнинних.

4. Риси ускладнення Кишковопорожнинних порівняно з Найпростішими.

5. Значення Кишковопорожнинних у природі та житті людини.

Основні поняття: багатоклітинність, двошарові тварини, тришарові тварини, внутрішнє середовище організму, нестатеве розмноження, статеве розмноження, онтогенез, ембріогенез, постембріональний розвиток, гаметогенез, типи дробіння, ектодерма, мезодерма, мезоглея, ентодерма, типи розвитку, метаморфоз, медуза, поліп, кишкова (гастральна) порожнина, внутрішньоклітинне травлення, внутрішньопорожнинне травлення, гастроваскулярна система, гонади, гермафродит, планула, регенерація, ганглії, реактивний рух, кораловий риф.