ЗООЛОГІЯ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК - Є. О. Неведомська - 2013

ЛЕКЦІЯ 6. ПІДЦАРСТВО НАЙПРОСТІШІ, або ОДНОКЛІТИННІ Protozoa

Питання для самоперевірки

1. Назвіть загальні ознаки представників підцарства Найпростіші, а також особливості, що зумовлюють поділ їх на підтипи.

2. На основі яких ознак частину найпростіших відносять до підтипу Саркодові?

3. Як здійснюються у саркодових процеси живлення, дихання, пересування, розмноження? Як саркодові пристосувалися до несприятливих умов? Яку будову має амеба протей?

4. Як протікає життєвий цикл у амеби дизентерійної? У чому полягає шкода, яку вона спричиняє здоров’ю людини? Що повинна знати й уміти людина для того, щоб запобігти захворюванню на амебіоз?

5. Дайте характеристику представникам підтипу Джгутикові. Поясніть, чому клас, до якого належить евглена зелена, називають Рослинні джгутикові?

6. Дайте загальну характеристику Типу Апікомплексні.

7. Які зміни у будові та життєвому циклі відбулися у споровиків у зв’язку з паразитичним способом життя?

8. Як протікає життєвий цикл малярійного плазмодія?

9. Чим небезпечне захворювання на малярію для людини? Які є заходи запобігання зараженню збудником малярії?

10. Як протікають процеси життєдіяльності у представника типу Інфузорії, або Війконосні — інфузорії туфельки.

11. У чому полягає роль найпростіших у природі та яке їх значення у житті людини?