ЗООЛОГІЯ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК - Є. О. Неведомська - 2013

ЛЕКЦІЯ 3. МОЛЕКУЛЯРНИЙ РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИВОЇ МАТЕРІЇ ТВАРИН

Рекомендована література

1. Албертс Б., Брей Д., Льюис Дж., Рзфф М., Робертс К., Уотсон Дж. Молекулярная биология клетки: В 5-ти томах. — М.: Мир, 1986.

2. Дербенева А.Г., Шаламов Р.В. Общая биология / Под. ред. П.А. Калимана. — X.: Мир детства, 1997. — 280 с.