ЗООЛОГІЯ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК - Є. О. Неведомська - 2013

ЛЕКЦІЯ 16. КЛАС ПЛАЗУНИ, або РЕПТИЛІЇ (Reptilia)

Питання для самоперевірки

1. Дайте загальну характеристику класу Плазуни, або Рептилії (Reptilia).

2. Яка існує класифікація класу Плазуни, або Рептилії (Reptilia) ?

3. Визначте значення рептилій у природі та житті людини.