ЗООЛОГІЯ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК - Є. О. Неведомська - 2013

ЛЕКЦІЯ 2. ЗООЛОГІЯ ЯК НАУКА

3. Загальна характеристика тварин

Практично усі тварини — гетеротрофні (від грецьк. heteros — інший, trophe — живлення) організми, які характеризуються здатністю використовувати лише готові органічні сполуки і не можуть синтезувати їх із неорганічної речовини.

Більшість тварин — здатні до активного руху організми, і їхні тканини мають бути еластичними. Тому клітини тварин позбавлені міцних клітинних оболонок. Проте у одноклітинних тварин, представників підцарства Одноклітинні (Найпростіші), поверхневий апарат часто утворює твердий опорний шар або пружну пелікулу. Через відсутність клітинних оболонок підмембранний комплекс не тільки підтримує форму клітин, а й може зумовлювати її зміни.

Через складність організації багатоклітинних тварин особливе значення для них має взаємодія між клітинами. Вона забезпечується рецепторними та сигнальними молекулами, що знаходяться на поверхні клітини. Надмембранний комплекс тваринних клітин — глікокалікс (від лат. glikis — солодкий, callum — товста шкіра). Він складається з білків, зв’язаних із вуглеводами і, частково, зі сполук ліпідів з вуглеводами. Глікокалікс приєднується до плазматичної мембрани і забезпечує безпосередній зв’язок клітин з навколишнім середовищем та зв’язок між клітинами. Через нього клітина сприймає подразники.

Особливістю тканин тварин, є те, що вони побудовані не лише з живих клітин, а й з міжклітинної речовини, яку утворюють і виділяють самі клітини. Крім того, у тварин тканини дорослого організму походять кожна зі свого зародкового листка. Зародкові листки — шари тіла зародка багатоклітинних тварин, з яких розвиваються різні органи і тканини. У більшості типів тварин їх три:

1) ектодерма (від грецьк. ektos — зовні, derma — шкіра) — зовнішній зародковий листок;

2) ентодерма (від грецьк. entos — усередині, derma — шкіра) — внутрішній зародковий листок;

3) мезодерма (від грецьк. mesos — середній, derma — шкіра) — середній зародковий листок.

Суттєвою ознакою тканин тварин є їхня нездатність перетворюватися одна на одну. Саме тому тварини ростуть усім тілом.