ЗООЛОГІЯ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК - Є. О. Неведомська - 2013

ЛЕКЦІЯ 16. КЛАС ПЛАЗУНИ, або РЕПТИЛІЇ (Reptilia)

3.Значення плазунів у природі та житті людини

Значення плазунів у природі

В екосистемах рептилії виконують функцію регуляторів чисельності безхребетних і дрібних хребетних тварин.

Значення плазунів у житті людини

М’ясо великих ящірок, змій і черепах використовують в їжу.

Деякі змії та ящірки знищують шкідників сільського господарства.

Велику цінність має шкіра крокодилів, панцири черепах, адже з них виготовляють різні вироби.

Деякі змії (гримучі змії, гюрза, ефа, морські змії) становлять небезпеку для здоров’я та життя людини, якщо вона випадково наступає на змію. В Україні живуть два види отруйних змій — звичайна та степова гадюки.

Зміїну отруту використовують у медицині для виготовлення різноманітних ліків.