ЗООЛОГІЯ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК - Є. О. Неведомська - 2013

ЛЕКЦІЯ 15. НАДКЛАС ЧОТИРИНОГІ, або НАЗЕМНІ ХРЕБЕТНІ (Tetrapoda). КЛАС ЗЕМНОВОДНІ, або АМФІБІЇ (Amphibia)

Рекомендована література

1. Бацылев Е.Г., Благосклонов К.Н. Зоология. — М.: «Высш. школа», 1977. — 232 с.

2. Ковальчук Г.В. Зоологія з основами екології. — К.: Вища школа, 1988. — 239 с.

3. Ковтун М.Ф., Микитюк О.М., Харченко Л.П. Порівняльна анатомія хребетних: Навчальний посібник. — Харків: «ОВС», 2003. — Ч. 1 — 2.

4. Наумов Н.П., Карташов Н.Н. Зоология позвоночных. — М.: «Высш. школа», 1979. — 4.1-2.

5. Неведомська Є.О., Маруненко І.М., Бобрицька В.І. Зоологія: Навчально-методичний посібник. — Полтава: ТОВ «Поліграфічний центр «Скайтек», 2006. — 112 с.

6. Писанец Е.М. Амфибии Украины: справочник-определитель земноводних Украйни и сопредельных территорий. — Киев: Зоол. музей ННПМ НАН Украинн, 2007. — 311 с.