ЗООЛОГІЯ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК - Є. О. Неведомська - 2013

ЛЕКЦІЯ 13. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТИПУ ХОРДОВІ (Chordata)

1. Загальна характеристика типу Хордові

Хордові — тип тварин, для яких характерний осьовий скелет у вигляді хорди, що розташована над травною трубкою; над хордою розміщена спинна нервова трубка. Хорда (від грец. chorde — струна) — еластична несегментована скелетна вісь у хордових тварин.

Відомо близько 51 000 сучасних видів типу Хордові. Хордові живуть на суходолі, в океанах, морях і прісних водоймах.

Загальна характеристика:

1. На ранніх стадіях розвитку хордових, тобто в ембріонів (у вищих хордових: риби, земноводні, плазуни, птахи, ссавці) або протягом усього життя (у нижчих хордових: ланцетник, круглороті) опорою всього тіла хордових є внутрішній осьовий скелет, або хорда.

2. Хордові є тришаровими організмами з двобічною симетрією.

3. Вони мають вторинну порожнину тіла — целом, де містяться системи внутрішніх органів.

4. Під хордою розташовується травна трубка.

5. У глотці наявні зяброві щілини; це — ряди парних отворів у глотці, які відкриваються назовні або безпосередньо, або крізь навколозяб- рову порожнину. У первинноводних тварин (ланцетник, круглороті) зяброві щілини зберігаються впродовж усього життя. У решти тварин (земноводні, крокодили, дельфіни, кити, тюлені), що перейшли до життя на суходолі або ж знову повернулися до існування у водному середовищі (вторинноводні тварини), зяброві щілини утворюються як зачатки під час ембріонального розвитку, але до народження тварини вони замінюються на легені.

6. Центральна нервова система трубчастого типу розташована над хордою.

Класифікація типу Хордові подана на схемі 9.

Схема 9. Класифікація типу Хордові.