ЗООЛОГІЯ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК - Є. О. Неведомська - 2013

ЛЕКЦІЯ 2. ЗООЛОГІЯ ЯК НАУКА

План

1. Зоологія — наука про тварини.

2. Спільні та відмінні ознаки тварин і рослин.

3. Загальна характеристика тварин.

4. Поширення тварин у біосфері.

5. Значення тварин у природі та житті людини.

Основні поняття: зоологія, тварини, гетеротрофи, еукаріоти, планктон, нектон, бентос, гідробіонти, геобіонти, авіабіонти, літо- біонти, дендробіонти, хортобіонти, фауна, систематика, таксони, консументи.