ЗООЛОГІЯ з основами екології - Г.В. Ковальчук - 2003

Частина II. ПІДЦАРСТВО БАГАТОКЛІТИННІ – METAZOA

ТИП ЧЛЕНИСТОНОГІ-ARTHROPODA

ПІДТИП ТРАХЕЙНІ - TRACHEATA

КЛАС КОМАХИ, АБО ВІДКРИТОЩЕЛЕПНІ, - INSECTA, АБО ECTOGNATHA

Систематичний огляд комах

Клас Комахи (Insecta) поділяють на 2 підкласи: 1. Первиннобезкрилі, або Щетинкохвістки (Apterigota, або Thysanura). 2. Крилаті (Рteгуgоtа).

Підклас Первиннобезкрилі. Дуже давні комахи, відомі з відкладів середнього девону. Відомо близько 500 сучасних видів. Це дрібні (до 1,5 см завдовжки) істоти, у яких ніколи не було крил. Мають ротові органи гризучого типу, пару фасеткових очей, ходильні ноги (3 пари), черевце з рудиментарними кінцівками (грифельками), що закінчується трьома довгими членистими нитками.

Запліднення сперматофорне, розвиток - архіметаболія, яка триває від 3 до 24 місяців.

Належать махіліди (Machi-Uda) (рис. 113), що живуть серед скель, під камінням, живляться лишайниками, перегноєм і здатні стрибати на відстань до 15-20 см, а також лускатки (Lepismatida) - жителі теплих вологих місць. У вологих приміщеннях живе цукрова лускатка (Lepisma saccharina), що живиться цвільовими грибами, органічними рештками. Може завдати шкоди, поїдаючи крохмальний клейстер з обкладинок книг (рис. 114).

Рис. 113. Махіліди: Machilis sp.

Рис. 114. Лускатки: Lepisma saccharina.

Підклас Крилаті об’єднує більшість видів комах, що мають крила. В окремих видів крила частково чи повністю редукуються.