ЗООЛОГІЯ з основами екології - Г.В. Ковальчук - 2003

Частина II. ПІДЦАРСТВО БАГАТОКЛІТИННІ – METAZOA

ТИП ЧЛЕНИСТОНОГІ-ARTHROPODA

ПІДТИП ТРАХЕЙНІ - TRACHEATA

КЛАС КОМАХИ, АБО ВІДКРИТОЩЕЛЕПНІ, - INSECTA, АБО ECTOGNATHA

Поведінка комах

Основу поведінки комах складають безумовні рефлекси - таксиси та інстинкти. У них спостерігаються рухові рефлекси на світло (фототаксиси), тепло (термотаксиси), вологу (гідротаксиси), земне тяжіння (геотаксиси) та ін. Прикладами позитивних таксисів можуть бути: термотаксису - концентрація весною мух на нагрітих сонцем стінах будинків; фототаксису - скупчення комах біля джерела світла у нічний час та ін.

У комах спостерігаються інстинкти, пов’язані зі збереженням індивіда: оборонні або захисні («завмирання», виділення пахучих та отруйних речовин), харчові (здобування їжі, запасання корму), а також інстинкти, спрямовані на збереження виду: пошук особин протилежної статі, турбота про нащадків. Інстинктивна поведінка багатьох комах дуже складна і справляє враження розумної. Проте при зміні умов така спадково закріплена поведінка часто стає недоцільною і призводить комаху або її нащадків до загибелі. Наприклад, у самки білана капустяного виражений інстинкт турботи про потомство: свої яйця вона відкладає на листя капусти, яким живляться личинки цього метелика. Якщо ж соком капусти змазати листок паперу, то самка відкладе яйця і на нього. У цьому разі чітко проявляється вся «сліпота» інстинкту турботи про потомство.

У комах існують різні засоби спілкування, за допомогою яких відбувається обмін інформацією: звукові та світлові сигнали; біологічні активні речовини - феромони; рухові реакції - «танці», за допомогою яких бджоли передають інформацію про місце знаходження корму і навіть про його кількість.

Багатьом комахам, особливо гуртовим (бджолам, мурашкам, джмелям, термітам, осам та ін.), властива здатність до вироблення умовних рефлексів. Виникають вони під дією двох одночасних подразників - безумовного (наприклад, їжі) і умовного, або сигнального (будь-якого фактора навколишнього середовища). Умовні рефлекси - індивідуальні і тимчасові; вони виробляються протягом життя особини, і якщо не підкріплюються, то можуть зникати. Бджоли, наприклад, відправляючись на пошуки їжі, здатні запам’ятати місцезнаходження її джерела, дорогу до нього і назад до вулика тощо. Органи чуття при цьому сприймають від умовних подразників різноманітні зорові, нюхові та інші сигнальні подразнення, за якими комахи й орієнтуються при пошуках джерела їжі. В експериментах у бджіл можна виробити умовний рефлекс на запах квітів-медоносів або на певний колір.

Здатність до вироблення умовних рефлексів властива не лише гуртовим комахам. їх можна виробити, наприклад, у прусаків. Якщо помістити прусаків у садок із двома з’єднаними камерами - світлою і темною, - прусаки як нічні тварини зберуться у темній. Але якщо протягом певного часу постійно подразнювати їх слабким електричним струмом, то прусаки перейдуть у світлу і будуть уникати темряви навіть після припинення дії сигнального подразника (електричного струму). Отже, на допомогу природженим рефлексам, що є характерними й обов’язковими для кожного виду, приходять умовні, через які й відбувається пристосування цих тварин до змінених умов середовища.