ЗООЛОГІЯ з основами екології - Г.В. Ковальчук - 2003

Частина II. ПІДЦАРСТВО БАГАТОКЛІТИННІ – METAZOA

ТИП ЧЛЕНИСТОНОГІ-ARTHROPODA

ПІДТИП ТРАХЕЙНІ - TRACHEATA

КЛАС КОМАХИ, АБО ВІДКРИТОЩЕЛЕПНІ, - INSECTA, АБО ECTOGNATHA

Комахи - найчисленніша група тварин. Відомо понад 1 млн. видів комах, поширених від Антарктиди до 84° північної широти, з них в Україні - близько 40 тис.

Комахи як первинноназемні істоти входять до складу найрізноманітніших біоценозів суші. їх можна побачити на висоті 5 тис. м над рівнем моря; закаспійський терміт прокладає свої ходи на глибину до 12 м. Є комахи і в абсолютно безводних пустелях. Навіть в Антарктиді було знайдено антарктичних комарів. Пристосування до польоту сприяло освоєнню комахами повітряного середовища. Проте суто наземних форм серед комах порівняно небагато. Понад 90% усіх видів комах у певний період свого життя пов’язані з ґрунтом або водою як середовищами існування. У житті комах значну роль відіграють лише прісні водойми. Відкритих просторів морів і океанів вони не заселяють, окремі види комах є в прибережній зоні, у морських бухтах та закритих затоках.

Філогенетично комахи пов’язані з багатоніжками - типовими наземними тваринами. Перші комахи з’явилися в силурі, вони швидко завоювали сушу.

Великий внесок у розвиток ентомології зробили Ф.П. Кепп- нер («Шкідливі комахи», 1883), М.О. Холодковський («Курс ентомології», 1896), Ж.А. Фабр («Інстинкт і вдача комах»), Д. Шарп («Комахи», 1910). У XX столітті розвитку ентомологічних знань сприяли дослідження В.Г. Аверіна, Г.Я. Бей-Бієн- ка, М.С. Гілярова, О.С. Данилевського, О.К. Мордвілко, Є.Н. Пав- ловського, В.П. Послєпова, О.О. Браунера, М.М. Кулагіна та інших учених.