ЗООЛОГІЯ з основами екології - Г.В. Ковальчук - 2003

Частина II. ПІДЦАРСТВО БАГАТОКЛІТИННІ – METAZOA

ТИП ЧЛЕНИСТОНОГІ-ARTHROPODA

ПІДТИП ТРАХЕЙНІ - TRACHEATA

КЛАС БАГАТОНІЖКИ - MYRIAPODA

Кількість видів цього класу точно не визначена: різні автори називають цифри від 10 до 53 тисяч. У фауні України багатоніжки досліджені недостатньо - відомо трохи більше 150 видів. Населяють біотопи з підвищеною вологістю: лісову підстилку, трухляві пні, живуть під камінням, у ґрунті. Численні в тропіках і субтропіках.

Довжина тіла - від 2 мм до 28 см (гігантська сколопендра - Scolopendra gigantea). Тіло складається з двох відділів - голови і посегментованого тулуба. Кількість сегментів варіює від 14 до 181. У більшості на кожному сегменті є пара кінцівок. Отже, ніг багато (звідси назва); скорочуються і переміщуються вони по черзі, немов хвилею. Голова чітко відмежована від тулуба. Вона утворилася внаслідок злиття акрона із чотирма або трьома сегментами тулуба. У другому випадку останній головний сегмент залишається вільним і має назву «шийний». На голові розміщені пара вусиків, які є органами дотику і нюху, та ротові органи (мандибули і дві пари максил). У деяких рот спереду прикритий хітинізованою верхньою губою. Очі, як правило, прості, лише у деяких — складні. Кінцівки тулуба здебільшого однорідні, складаються з ряду члеників і закінчуються кігтиком.

Тіло вкрите хітинізованою, іноді просякнутою вапном кутикулою, під якою є шар гіподермального епітелію, що її виділяє. У ньому є численні шкірні залози (особливо в ківсяків), що відкриваються назовні отворами на спинному боці тіла.

Нервова, травна, видільна системи — типові для членистоногих. Дихають за допомогою трахей, що відкриваються дихальцями (стигнами) на черевному боці сегментів тулуба.

Кровоносна система незамкнена. Серце у вигляді довгої трубки тягнеться вздовж тіла над кишкою. Позаду трубка сліпо замкнена, а попереду продовжується в аорту. Серце відповідно до сегментів поділене на камери: кожна камера має 2 остії. До камер прикріплюються крилоподібні м'язи. Кров (гемолімфа) рухається від заднього кінця серця до переднього, звідки вона надходить в аорту, артерії, потім у лакуни. Знову до серця кров потрапляє через остії в камерах.

Багатоніжки - організми роздільностатеві. Запліднення зовнішньо-внутрішнє або внутрішнє. Розвиток прямий або з анаморфозом. При анаморфозі з яйця розвивається личинка з неповною кількістю сегментів; вони поступово доростають

у процесі линьок. Зона росту лежить у задній частині тулуба - перед тельсоном. У багатьох Myriopoda виражена турбота про потомство. Вони відкладають яйця в гнізда, або обвивають кладку своїм тілом, залишаючись у такому стані декілька тижнів (у цей час не живляться).

Багатоніжки - нічні тварини, денного світла вони уникають. За способом живлення - сапрофаги або хижаки.

Клас Багатоніжки поділяють на 4 підкласи:

1. Симфіли (Symphyla), 2. Пауроподи (Рauropoda), 3. Двопарноногі (Diplopoda), 4. Губоногі (Chilopoda).

Окремі автори (Г.Й. Щербак, Д.Б. Царичкова, Ю.Г. Вервес, 1996) надають їм ранг класів.