ЗООЛОГІЯ з основами екології - Г.В. Ковальчук - 2003

Частина II. ПІДЦАРСТВО БАГАТОКЛІТИННІ – METAZOA

ТИП ЧЛЕНИСТОНОГІ-ARTHROPODA

ПІДТИП ХЕЛІЦЕРОВІ - CHELICERATA

КЛАС МЕРОСТОМОВІ - MEROSTOMATA

Підклас Мечохвости - Xiphosura

Ці тварини численними були в силурі. Зараз мешкає лише 5 видів, поширених на мілководді в тропічних і субтропічних морях, біля берегів Північної і Центральної Америки та Південно-Східної і Східної Азії. Є форми завдовжки 50-90 см. Тіло плоске; складається з головогрудей, вкритих щитом, і черевця, що закінчується хвостовим шипом. Хвостовий шип утворився внаслідок зростання тельсона з трьома останніми сегментами черевця.

На черевному боці головогрудей перед ротом знаходяться хеліцери. Педипальпи не відрізняються від ходильних ніг; як і останні, вони закінчуються невеличкими клішнями, а на розширених тазиках мають жувальні відростки. Отже, шість пар головогруд- них кінцівок служать для захоплення і подрібнення їжі, а також для переміщення. Окрім дихальної, зяброві ніжки виконують плавальну функцію: за їх допомогою мечохвости плавають черевцем догори. Черевце несе шість пар рудиментарних кінцівок з численними зябровими листочками. Є по парі простих і фасеткових очей. Останні складаються з численних очок, але вкриті суцільним шаром кутикули. Органи травлення мають типову для членистоногих будову: ротовий отвір, стравохід, жувальний шлунок з трьома кутикулярними зубцями, середня кишка, задня кишка, що закінчується ану сом. Є печінка. Живляться червами, молюсками, рідше водоростями. Органи виділення - коксальні залози. Характеризуються незамкненою кровоносною системою, трубчастим серцем з остіями (вісім пар) і наявністю гемоціаніну в гемолімфі.

Роздільностатеві. Самки відкладають яйця в пісок. Розвиток з метаморфозом. Личинка подібна до трилобітів, тому й має назву трилобітної стадії.

Мечохвостам притаманні спільні ознаки з трилобітами в будові й розвитку, тому мають певне значення для розуміння філогенії членистоногих.

Запитання і завдання.

1. Які особливості будови характерні для мечохвостів?

2. Яке значення має вивчення цих тварин?