ЗООЛОГІЯ з основами екології - Г.В. Ковальчук - 2003

Частина II. ПІДЦАРСТВО БАГАТОКЛІТИННІ – METAZOA

ТИП ЧЛЕНИСТОНОГІ-ARTHROPODA

ПІДТИП ХЕЛІЦЕРОВІ - CHELICERATA

КЛАС МЕРОСТОМОВІ - MEROSTOMATA

Меристомові - мешканці прісних і солоних водойм, органами дихання яких є зябра. Клас об’єднує два підкласи: Евриптериди (Eurypterida) - вимерлі палеозойські хеліцерові - та Мечохвости (Xiphosura), що дожили до наших днів і населяють мілководдя морів та прісні водойми.

Рис. 77. Хеліцери і педипальпи:

1 - хеліцери; 2 - основний членик педипальпи; 3 - щупик педипальпи; 4 - основні членики ніг.

До підкласу Евриптериди належали мешканці прісних і солонуватих водойм - найбільші серед відомих членистоногих (довжина тіла - 100-180 см).