ЗООЛОГІЯ з основами екології - Г.В. Ковальчук - 2003

Частина II. ПІДЦАРСТВО БАГАТОКЛІТИННІ – METAZOA

ТИП ЧЛЕНИСТОНОГІ-ARTHROPODA

ПІДТИП ТРИЛОБІТОПОДІБНІ - TRILOBITOMORPHA

Належать вимерлі примітивні членистоногі, які населяли солоні водойми, жили переважно на невеликих глибинах як бентосні організми. Лише один клас цих тварин - Трилобіти - вивчений більш-менш повно.