ЗООЛОГІЯ з основами екології - Г.В. Ковальчук - 2003

Частина II. ПІДЦАРСТВО БАГАТОКЛІТИННІ – METAZOA

ТИП ЧЛЕНИСТОНОГІ-ARTHROPODA

Відомо понад 1,5 млн. видів членистоногих, поширених у ВСІХ частинах світу, у тому числі в Україні - близько 25 тис.

Членистоногі входять до складу найрізноманітніших біоценозів, населяючи моря й океани, прісні водойми, поверхню суходолу всіх кліматичних зон від тропіків до приполярних областей. Навіть у високих широтах Арктики і на побережжях Антарктиди було виявлено окремі види кліщів і ногохвісток. Трапляються членистоногі й у найсухіших пустелях. Багато серед них паразитичних форм.

Походять членистоногі від давніх кільчастих червів, зокрема від поліхет. Рештки вимерлих примітивних членистоногих - трилобітів - збереглися у відкладах початку палеозойської ери.