ЗООЛОГІЯ з основами екології - Г.В. Ковальчук - 2003

Частина II. ПІДЦАРСТВО БАГАТОКЛІТИННІ – METAZOA

ТИП КРУГЛІ ЧЕРВИ, АБО ПЕРВИННОПОРОЖНИННІ, - NEMATHELMINTHES

Запитання і завдання: 1. Виділіть істотні ознаки типу Круглі черви. 2. Які гельмінти, представники цього типу, є паразитами дітей шкільного віку? Накресліть схеми їх розвитку. 3. Поміркуйте, як ви зможете використати знання про паразитичних червів у своїй майбутній педагогічній діяльності. 4. На основі яких ознак клас Волосові відносять до типу Головохоботні? Що в них спільного із первинно- порожнинними?