ЗООЛОГІЯ з основами екології - Г.В. Ковальчук - 2003

Частина II. ПІДЦАРСТВО БАГАТОКЛІТИННІ – METAZOA

ТИП КРУГЛІ ЧЕРВИ, АБО ПЕРВИННОПОРОЖНИННІ, - NEMATHELMINTHES

КЛАС ВОЛОСОВІ - NEMATOMORPHA, АБО GORDIACEA

Раніше цей клас відносили до первиннопорожнинних, тепер - до типу Головохоботні (Cephalorhyncha), який був виділений російським ученим В.В. Молоховим. На відміну від первиннопорожнинних, з якими головохоботні мають подібну будову основних систем органів (шкірно-м’язовий мішок, схізоцель, наскрізний кишечник, протонефридіального типу видільна система, навкологлоткове нервове кільце та нервовий стовбур), ці тварини - вториннороті. У них під час розвитку зародка на місці бластопора утворюється анальний отвір, а рот проривається на передньому кінці тіла. Дробіння яйця - радіальне (у первинноротих, до яких належать первиннопорожнинні, - спіральне).

До класу Волосові належить понад 300 видів червів, які мають тонке волосоподібне тіло від кількох сантиметрів до 1,5 м. Дорослі черви бурого кольору. Тіло вкрите щільною кутикулою, під якою залягає тонкий шар гіподерми; під нею - шкірно-м'язовий мішок лише із поздовжніх м'язів. Ротовий отвір відсутній, кишки частково редуковані, бо в тілі тварини-хазяї- на живляться осматично. Видільна система не розвинена. Роздільностатеві; розвиток з метаморфозом. Дорослі волосові живуть у прісних водоймах або морях. Самки після запліднення відкладають велику кількість (близько 1 млн.) яєць, з’єднаних у довгі шнури. Після цього дорослі особини гинуть. З яйця розвивається вільноплаваюча личинка, яка через деякий час за допомогою хоботка і гачків вбуравлюється в тіло водяних комах (личинок бабок, одноденок та ін.), або ж вони її заковтують. Тут, у тілі проміжного хазяїна личинка інцистується і перебуває доти, поки не потрапить в організм остаточного хазяїна (як правило, це хижі комахи). У ньому личинка продовжує розвиток, виростає до розмірів дорослого черв’яка, потім через покрив тіла виходить назовні (хазяїн при цьому здебільшого гине). Весь цикл розвитку триває близько року.

У прісних водоймах України поширений «кінський волос», або гордій водяний (Gordius aquaticus), який дуже скручується.

Рис. 52. Волосатик водяний гордіус:

1 - загальний вигляд дорослої форми; 2 - нога личинки одноденки з двома личинками волосатика.

У дорослому стані не живиться. Побутує думка, що може проникати в організм людини, викликаючи захворювання. Проте вона безпідставна, бо розвиток гордія водяного відбувається в тілі комах: одноденок, комарів, жуків, клопів, які ним живляться (рис. 52). Нещодавно в Чорному морі було виявлено середземноморський вид волосових Nectonema agile, що паразитує в ракоподібних.