ЗООЛОГІЯ з основами екології - Г.В. Ковальчук - 2003

Частина II. ПІДЦАРСТВО БАГАТОКЛІТИННІ – METAZOA

ТИП КРУГЛІ ЧЕРВИ, АБО ПЕРВИННОПОРОЖНИННІ, - NEMATHELMINTHES

Відомо понад 20 тис. видів круглих червів, які широко розповсюджені в біосфері; з них близько 1500 видів представлені у фауні України. Вільноживучі населяють моря, прісні водойми, ґрунти; паразитичні - органи й тканини всіх груп рослин, тварин і людини. Вони паразитують навіть у паразитах, наприклад, члениках дестод, належачи до надпаразитів. Яйця круглих червів розсіюються в зовнішньому середовищі, переносяться вітром, водою, що сприяє їхньому широкому розповсюдженню. Не буде перебільшенням сказати, що біосфера в цілому - сфера життя круглих червів. Філогенетично вони пов’язані з плоскими червами - турбеляріями.